browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Derverg – Miasto trzech placów

Miasto trzech placów
Derverg oczami Artdico Gnorofexa

(…)

Rozdział 2
Umiejscowienie

Derverg zwany jest miastem trzech placów, ale także miastem trzech dróg, umiejscowiony jest bowiem na skrzyżowaniu trzech wielkich, brukowanych dróg krajowych. Droga południowa prowadzi w kierunku Skansji, mijając po drodze wielkie miasto Fenicea, znane jako Miasto na Polanie. Droga zachodnia (a właściwie północno – zachodnia) trafia do kurortów nad Morzem Olbrzymim (…). Droga wschodnia (w rzeczywistości północno – wschodnia), poprzez gęste lasy i wysokie góry dociera do obronnego miasta Perelonis. (…) Zahacza wreszcie o Przełęcz Krasnoludów i dochodzi do Krasnoludzkiego Kraju (…). Drogi przechodzące przez Derverg są więc ustawione w kształcie litery Y, jeśli ktoś spojrzy na miasto z lotu ptaka (…). Ponieważ z miasta wychodzą trzy główne drogi, jest ono zwane również miastem trzech bram.
Derverg otaczają zewsząd gęste lasy mieszane, zielone nawet zimą (…). Miasto umieszczono do tego w dość sporej dolince, wszędzie wokół niego wznoszą się bowiem grzbiety niewysokich pagórków (…). Niektórzy sądzą, że Derverg został usytuowany w leju po dawno upadłym, niewielkim meteorycie, co mogłoby tłumaczyć nienaturalny wygląd dolinki, w której się mieści. Wieści te jednak nie znalazły dotąd wystarczającego podłoża dowodowego, aby można było uznać je za prawdziwe (…).

Rozdział 4
Obwarowania

1.1. Mur
Mur otaczający Derverg powstał 500 lat temu, za panowania cesarza Celestyna II (…). Prezentuje się on cudownie już z dość sporej odległości. Białe kamienie z których go zbudowano musiano zwozić z odległych o wiele setek kilometrów Krasnoludzkich Gór. Podobno również tysiące krasnoludów zamieszkujących owe góry i znajdujący się za nimi Krasnoludzki Kraj uczestniczyło w budowie muru (…). W murze, prócz okienek z których okolicę obserwują strażnicy, znajduje się jedynie pięć otworów – przez dwa z nich przepływa rzeka Verg, trzy pozostałe to bramy prowadzące do miasta.

1.2. Trzy bramy
Jak już wcześniej wspomniałem, W Dervergu łączą się trzy najważniejsze drogi krajowe, a co za tym idzie – znajdują się tu trzy bramy – brama południowa zwana Bramą Sokolego Skrzydła, brama zachodnia, która tak naprawdę wychodzi na północny – zachód (…), oraz brama wschodnia, w rzeczywistości wychodząca na północny – wschód (…).
Brama południowa zawdzięcza swoją nazwę temu, iż zarówno nad wejściem jak i wyjściem z miasta łuk bramy uwieńczony jest dużą, pięknie wykonaną płaskorzeźbą przedstawiającą skrzydło jakiegoś ogromnego ptaka. Baszta wieńcząca tą bramę przypomina głowę ptaka, z dziobem skierowanym na wschód, w stronę muru. Z wyglądem tejże bramy, jak i z wyglądem pozostałych dwóch, związana jest pewna legenda (…). Brama Sokolego Skrzydła urzeka swym pięknem o wiele bardziej niż dwie pozostałe bramy, a także bardziej niż pozostała część muru (…).

Rozdział 7
Trzy place

Miasto znane jest głównie jako miasto trzech placów. Nie trudno jest odgadnąć przyczynę tego zjawiska, w centralnym punkcie miasta znajduje się bowiem nie jeden, a trzy główne miejskie place. Do każdego z nich dochodzi jedna z głównych dróg, powstały więc podobno, aby na żadnym nie panował jednorazowo zbyt duży tłok. Plan ten sprawdził się niestety tylko w niewielkim stopniu (…). Trzy place znajdują się tuż obok siebie, oddzielone są jedynie murem otaczających je kamienic, a łączą je dość szerokie drogi, na których jednocześnie mogą zmieścić się trzy mijające się wozy (…). Place noszą nazwy: Centralny Plac Główny, Zachodni Plac Główny oraz Wschodni Plac Główny.

7.1 Centralny Plac Główny
Spośród wszystkich placów największy jest plac centralny (…). Na środku placu znajduje się największa zbudowana rękami żywych istot fontanna na świecie. Sterowana ona jest mechanizmem stworzonym przez największych gnomich inżynierów, a tajemnicę jej obsługi posiada zaledwie kilku osobników rasy miejskich gnomów, tradycyjnie przekazywana jest ona bowiem z ojca na syna. Mechanizm obsługujący fontannę jest na tyle skomplikowany, że muzyka grana nieprzerwanie przez jego tryby znajduje swe odbicie w ruchu i wielkości niezliczonych strumyczków wody, poruszających się w rytm owej melodii. Co więcej – na Centralnym Placu często pojawia się jeden z czterech największych miejskich wirtuozów (…) i gra muzykę napisaną przez siebie. Wtedy też jeden z gnomów zaznajomionych z obsługą mechanizmu przełącza go na wyczuwanie drgania melodii i strumienie wody poruszają się w rytm muzyki granej przez instrument mistrza! (…) Wokół Centralnego Placu, jak również wzdłuż większości bogatych ulic miasta, wznoszą się bogato zdobione, białe kamienice dobrze utrzymane przez mieszkańców tego miejsca. Najwyższym i najznamienitszym budynkiem przy Centralnym Placu jest Urząd miejski (…). Młodzi chłopcy z całego kraju wędrują tu także by zarejestrować swą pełnoletniość. Dziewczęta, zgodnie z tradycją, dokonują tego poprzez ojca lub starszego brata (…).

Rozdział 10
Religie i świątynie

10.1 Kościół Jedynego Boga
Kościół Jedynego Boga znajdujący się w Dervergu jest najpiękniejszym kościołem tego Boga jaki kiedykolwiek oglądały moje starcze oczy. I nie, jak może się wydawać, dlatego że jest ogromny i ociekający złotem, ma wiele bocznych naw i ołtarzy, bo tak nie jest. Ale właśnie dlatego, że w Dervergu religia ta przytłoczona jest ogromnie przez inne wierzenia. Jedyny kościół Jedynego Boga znajdujący się w Dervergu jest więc malutkim, drewnianym kościółkiem umieszczonym w miejskich slumsach. I właśnie z powodu swej małości i ubóstwa przytłacza pięknem płynącym ze środka (…).

Rozdział 12
Kluby i stowarzyszenia
(…)

12.2. Klub „Znawcy Świata”
Siedziba klubu „Znawców Świata”, którego od trzech lat jestem szczęśliwym prezesem, znajduje się w centrum miasta, przy Wschodnim Placu Głównym (…). Istota klubu polega na tym, że osoby należące do niego zbierają się w grupy i wyruszają w podróż, by badać niezbadane tereny i odkrywać nieznane stworzenia. Pieniądze na te przedsięwzięcia zbierane są przez długie lata zarówno przez władze miasta, jak również przez samych członków klubu (…).

12.4. Ugrupowanie „Skryby Dervergu”
Siedziba ugrupowania znajduje się w zachodniej części miasta, nieopodal muru. Jest nią największa nie tylko w kraju, ale prawdopodobnie i na świecie biblioteka, mieszcząca w sobie tysiące dzieł – od tych częściej spotykanych, po dziesiątki białych kruków (…). Ugrupowanie służy głównie porządkowaniu zbiorów bibliotecznych i umieszczaniu tytułów w katalogach i kartotekach oraz pilnowania ogólnego stanu biblioteki. Poszczególni członkowie uskuteczniają jednak często pisanie na własną rękę, łącząc się w grupy i tworząc dzieła swą jakością sięgające najwspanialszych dzieł literatury światowej (…). Poszczególni członkowie ugrupowania mają częste dyżury w bibliotece, pomagają poruszać się po niej niewtajemniczonym i zainteresowanym. Najczęściej jednorazowo dyżur w bibliotece sprawuje od 10 do 15 członków ugrupowania. Raz na miesiąc jednak wszyscy członkowie spotykają się w małym pomieszczeniu mieszczącym się na drugim poziomie biblioteki i tam rozważają plan na kolejny miesiąc (…).

Rozdział 16
Kanalizacja

Mimo, że przez miasto przepływa rzeka do której dość łatwo jest się dostać, miejscowe gnomy niedawno wybudowały wspaniały system kanalizacji (…). Nad całym miastem górują czterdzieści trzy wieże ciśnień, z których większość sięga źródeł głęboko ukrytych w ziemi. Te właśnie okazują się być zawsze pełne, woda bowiem uwolniona z podziemnych źródeł wydostaje się na powierzchnię poprzez rury i trafia wprost do wież. Aby nie przelewała się, w rurach umieszczono specjalne zawory, które raz dziennie otwierane są, by uzupełnić braki (…). Dziesięć jednak spośród czterdziestu trzech wież znajduje się tuż przy brzegu rzeki, woda wpływająca w nie zostaje pobrana więc bezpośrednio z rzeki Verg. Raz dziennie zbierają się przy nich silni mężczyźni zatrudnieni w kanalizacji i specjalnymi pompami wpompowują wodę na górę (…).
Miasto posiada także dobrze rozbudowany system oczyszczania ścieków, posiadający około dziesięciu żab bagiennych, dostosowanych specjalnie do filtracji ścieków (…).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *